Sağırlık, Küçük Çocuklarda Sağırlık ve Ağır İşitme Duyma Sorunlarının Sebepleri Tedavisi Belirtileri

  • 15 Aralık 2022
  • 470 kez görüntülendi.
Sağırlık, Küçük Çocuklarda Sağırlık ve Ağır İşitme Duyma Sorunlarının Sebepleri Tedavisi Belirtileri

Sağırlık: Küçük çocuklarda sağırlık ve ağır duyma konuşma olmadığından anlaşılamayabilir. Sistematik bebek muayeneleri, anne ve babanın dikkati, anaokulu öğretmenlerinin anlayışıyla bu durum erken teşhis edilebilir.
Bebeğin Duyması: Yeterli bir duyma olduğu zaman, bebek normal bir sese, annesinin mırıldanmasına, evin günlük gürültüsüne tepki gösterir. Öyle ki ev eşyalarının seslerine alışır, yavaş yavaş kaşığının, diş kaşıyıcı oyuncağının vb. gürültüsüne tepki gösterir. Çocukların en hafif gürültüden irkildiklerini görmek olasıdır. Sağır çocuk ancak çok kuvvetli gürültülere tepki gösterir, buna karşı evin alışılmış gürültülerine tepki göstermesi olanaksızdır. İlk yıl içinde yarı-sağır çocuk çevresinin bütün seslerine tepki göstermeye alışır ancak onun, annesinin mırıldanışlarına tepki göstermesi olanaksızdır. Bu sıralarda konuşma gecikmesi duyma azlığının anlaşılmasını zorlaştırır. Aslında bütün sağırlıkların ne kadar hafif olurlarsa olsun, konuşmayı geciktirdiğini bilmek gerekir. Öyleyse konuşma gecikmesi, titiz bir duyma muayenesinin yapılmasını gerektirir.


Sağır ve Ağır Duyan Çocuklarda Konuşmayı Kazanma Devreleri: Sağır bebek cıvıldamaya benzeyen çeşitli sesler çıkarır ve civildamalar onu tatmin eder. Duğaldır ki bu sahte bir zevktir. Normal duyan bir çocukta bu zevk beraberinde duyma neşesini de getirir, ne yazık ki bu zevk iyi duymayan çocukta görülmez. Aşağı yukarı 4. ve 5. aylar süresinde eğer çocuk çok sağırsa cıvıldamaya benzeyen sesler yerini ağlama veya çağırışlara bırakacaktır. Yarı sağır bir bebek cıvıldamaya beşince aya kadar devam edecek, fakat diğer devreyi takip etmesi çok yavaş olacaktır. Bu ikinci devrede heceleri tekrarlamayı evdeki eşyaların seslerini taklit etmesini öğrenir. Böylece 10. ve 12. ay sonlarına doğru anne ve baba demesiyle 2 yaşına doğru cümlelerin kelimesini tekrarlaması güçleşecektir. Genelde dikkatli bir aile, çocuğun alışılmış gürültülere tepki göstermesi ile bir duyuş bozukluğu olduğunu anlayabilir. Eğer bu konuda en küçük bir kuşkunuz varsa, doktor önerisine ihtiyacınız vardır. Günümüzde kısmi olsa da sağırlığın 6. – 8. aylarda teşhis edilmesi olasıdır. Sağırlığı doğumun ilk saatlerinde teşhis eden bir aygıt bile vardır. Bu bazı doğumhanelerde sistemli bir şekilde kullanılır. Doğrudan sağırlığı teşhis etmek çok güç olduğu halde, bu işle ilgili aygıt bunu kolayca çözümlemekte ve iyi sonucu vermektedir.


Yarı – Sağır Çocuk: Ona dudaklarıyla okumayı öğretmek, söyleyiş şeklini düzeltmek ve bir duyma cihazı kullanmasını sağlamak, normal şartlarda okula devam etmesi için yeterlidir.
Sağır Çocuk: Sağır çocuk, okul hayatına başlamadan önce, diğer insanlarla iletişimi kurmak zorundadır. Bunu öğrenmesi ise oldukça uzun ve özel bir eğitim gerektirir. Sağır çocuk bu sayede kendine gerekli tüm haberleşme yollarını öğrenir:
– Özel işaretler ve el alfabesi
– Dudaklardan okuma
Yarı – sağır çocuk, diğerlerine göre çabuk farklılıklar belirtir, birkaç çocuğu olan bir annenin kıyaslama sonucunda hemen farkedebileceği, dil bozuklukları gösterir.